Miksi mikrobit kasvavat dieselpolttoaineissa?

Jokainen dieselsäiliö on oma biosfäärinsä. On olemassa hyvin sopetuneita mikro-organismeja, jotka voivat elää ja kasvaa niinkin haitallisisssa olosuhteissa, kuin dieselpolttoaine.

Mikro-organismeilla tarkoitetaan bakteereja, hiivoja ja homeita. Näitä mikro-organismeja (yleisessä kielessä mikrobeja) on kaikkialla. Niitä on ilmassa, maaperässä, vedessä ja myös meidän ihollamme. Jotkut niistä ovat todella hyödyllisiä mm. ruokateollisuudessa. Vain dieseltankissa olevien mikrobien kokonaismäärä tuottaa nämä ongelmat. Optimaalisissa olosuhteissa mikrobien määrä kaksinkertaistuu 20 minuutissa. Seuraavan 20 minuutin jälkeen niitä on 4, sitten 8, 16, 32, 64 ... 10 tunnin kuluttua mikro-organismeja on jo 1.073.741.824. Nopea lisääntyminen selittää ns. biomassan suunnattoman muodostumisen saastuneissa polttoainetankeissa. Tämä biomassa on se osa, joka ensimmäisenä aiheuttaa esim. käyntihäiriöitä. Se tukkii polttoainesuodattimen ja estää polttoaineen normaalin virtauksen. Lopulta polttoaineen virtaus voi lakata kokonaan. Biomassa kertyy myös muihin polttoainejärjestelmän osiin, kuten suuttimiin aiheuttaen niiden rikkoontumisen. Tämä on vakavaa mm. nykyisissä Common Rail dieselmoottoreissa.

IMG_20190618_184243(1)-me.jpg
mikrobien%20nopea%20lis%C3%A4%C3%A4ntyminen-me.jpg

Mitkä ovat optimaaliset olosuhteet mikrobien lisääntymiselle?

Mikrobit tarvitsevat vettä. Vesi on elämälle välttämätöntä. Ne tarvitsevat myös ruokaa ja sopivan lämpötilan. Mikrobeilla on kyky sopeutua erittäin hyvin uusiin olosuhteisiin. Ne ovat oppineet eristämään tarvitsemansa ravinteet dieselpolttoaineesta. Kun polttoaineesta on vähennetty rikkiä ja siinä on myös biodieseliä, mikrobien on vielä helpompaa hyödyntää polttoainetta ruokana.


Dieseltankin lämpötilaan ei usein pystytä vaikuttamaan, esimerkiksi, kun säiliö on ulkona. Mutta mistä se vesi tulee? Määräysten mukaan dieselissä saa olla vettä jopa 200 mg / kg. Se ei ole paljon, mutta kun mietitään bakteerien tai hiivojen kokoa, joka on vain joitain mikrometrejä, tankissa oleva vesimäärä vastaa niille suurta järveä. Tuossa järvessä on jo ennestään hyvät elinolosuhteet. Dieselpolttoaine sitoo itseensä vettä 60 mg / kg asti, joka ei ole mikrobien käytettävissä. Mutta jäljelle jäävä 140 mg / kg vesimäärä on mikrobien käytettävissä. Kun otetaan huomioon lisäksi kondensoituva vesi sekä erillaisista läpivienneistä tankkiin mahdollisesti pääsevä kosteus, niin järvi kasvaa hitaasti valtamereksi.

Silloin, kun mineraaliöljydiesel ei vielä sisältänyt biokomponentteja, vesi laskeutui öljysäiliön pohjalle, koska vesi on dieseliä painavampaa. Vesi voitiin näin ollen laskea pois tankin alimmasta kohdasta.

Mutta nykyään biodieseliä tulee sekoittaa polttoaineeseen määräysten täyttämiseksi. Biodiesel toimii emulgaattorina ja eristää pieniä vesipisaroita polttoaineeseen. Veden laskeminen tankin pohjasta on tullut huomattavasti vaikeammaksi.

unsplash-13UugSL9q7A-me

Dieselissä elävät mikrobit

Dieselissä elävät mikrobit jaetaan kahteen ryhmään niiden hapensieto-ominaisuuden mukaan.

Hapettomissa oloissa elävät anaerobiset mikrobit käyttävät energia-aineenvaihdunnassa epäorgaanisia yhdisteitä, kuten nitraatteja ja sulfaatteja hapen sijasta.

Elektroninsiirtoketjussa yksinomaan happea käyttävät  aerobiset mikrobit. Aerobiset mikrobit eivät selviä hapettomissa olosuhteissa. Sulfaattipelkistäjäbakteerit (SRB, Sulphate Reducing Bacteria), joita polttoainejärjestelmissä esiintyy, ovat pääasiassa ehdottomia anaerobeja. Ne viihtyvät dieselsäiliöiden pohjassa. Säiliöiden korroosion on todettu aiheutuvan juuri SRB:iden aineenvaihdunnan seurauksena. Mikrobille suotuisissa olosuhteissa korroosio voi olla todella nopeaa.

unsplash-pwcKF7L4-no-me

Polttoaineeseen ja polttoainejärjestelmään kohdistuvat haitat

Hiilivetyjen pilkkoutuminen

Sienet ja aerobiset bakteerit

Vesipitoisuuden kasvu

Kaikki

Rikkipitoisuuden kasvu

SRB

Liejun muodostuminen

Kaikki

Kiinteiden partikkeleiden muodostuminen

Kaikki

Polttoainejärjestelmän ongelmat

Mikrobityypit

Tukkeutumat (Putket, venttiilit, suodattimet)

Sienet

Säiliöiden ja putkistojen korroosio

Sienet ja anaerobiset bakteerit.

Säiliöiden pintojen kuluminen

Sienet 

Suuttimien likaantuminen

Sienet ja aerobiset bakteerit 

Moottorinosien  käyttöiän lyhentyminen

Kaikki

Ota yhteyttä!

Neuvonta, opastus ja tilaukset:

Ark. 7.00 - 22.00

Vkl ja pyhät 9.00 - 17.00

045 330 1200

info@merina.fi

© 2020 Merina Ay. Kaikki oikeudet pidätetään.